Rots & Water

Algemeen

Rots & Water richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden en het voorkomen en/of verminderen van problemen zoals:

 • Pesten
 • Conflicten
 • Uitsluiting
 • Meeloopgedrag
 • Seksueel grens-overschrijdend gedrag

Inhoud

De Rots & Water training kijkt naar hoe leerlingen de werkelijkheid aan zichzelf weergeven, hoe ze dat kunnen veranderen en naar hoe ze zich relateren tot hun leeftijdsgenoten en leraren en tot hun ouders en anderen.

 • Hoe zien leerlingen zichzelf
 • Hoe dealen leerlingen met persoonlijke vraagstukken
 • Hoe gaan leerlingen met elkaar om
 • Hoe gaan leerlingen om met onzekerheid
 • Wat kunnen leerlingen doen met lichamelijke spanning
 • Welke handelingsperspectieven hebben leerlingen bij stress
 • Hoe kunnen leerlingen hun weerbaarheid vergroten
 • Hoe kunnen leerlingen omgaan met agressie en pesten
 • Wat kunnen leerlingen doen bij grensoverschrijdend gedrag

Rots & Water richt zich op de fundamentele basisbehoeftes van het kind (veiligheid, liefde, sociale contacten, respect, zelfverwezenlijking) en de daarmee samenhangende basisvaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken.

Aanpak Rots & Water training

Er wordt in de training gewerkt met mentale bewustwordingsmethoden, ondersteund met fysieke oefencomponenten en spelprogramma’s. Door te werken met de taal van het lichaam kunnen mentale bewustwordingen beter landen in het (kinder)brein. Psychosociale vaardigheden worden zo makkelijker aangeleerd en opgeslagen in het brein.

Door de afwisseling in spel, fysieke oefening, klassikale terugkoppeling, theoretisch kader en reflectie zijn de Rots & Water lessen boeiend voor de leerlingen en effectief in het te bereiken resultaat. In groepsgesprekken waarin op oefeningen wordt gereflecteerd, is er ruimte voor emotie en verwerking, waardoor het mentale proces bij alle groepsleden wordt getriggerd.

Daarbij wordt ook gewerkt aan de ervaring dat in de verbondenheid met de ander en in de spiegel van de ander, het leven zin krijgt. Emoties kunnen een plek krijgen, zowel wanneer het tegenzit als ook om geluk en plezier te delen.

Na de Rots & Water training heeft de leerling:

 • Meer zelfvertrouwen
 • Meer bewustzijn op eigen gedrag
 • Meer inzicht in eigen mentale proces
 • Meer vertrouwen in het eigen fysieke proces en lichaam
 • Meer inzicht in de impact van gedrag op anderen
 • Meer empathisch vermogen
 • Meer vertrouwen in de ander
 • Vergroting van zelfbeheersing
 • Vergroting van weerbaarheid
 • Handvatten om te dealen met grensoverschrijdend gedrag
 • Handvatten om met agressie en groepsdruk om te gaan

Voor wie

We werken in groepen met maximaal 15 leerlingen. De leerkracht is bij elke training aanwezig ter observatie van de klas.

De Rots & Water training is voor kinderen vanaf 10 t/m 16 jaar.

Informatie

Wat onze klanten zeggen

Trainers

Hicham Mgharbi

Trainer/coach

Schrijf je in voor Rots & Water

Aanvraag voor Rots & Water

Naam *
Bedrijf *
E-mail *
Telefoon *
Aantal personen *
Aanvullende informatie